Кредитен калкулаторПресметај Аморт план
Резултати
Износ на кредитот:
Период на отплата:
Каматна стапка %:
Вкупна камата:
Дата на пресметка:
Каматни стапки по периоди
Период од Период до Камата
Аморт план
# Месец Камата Главница Ануитет
Печати ја пресметката
Прати ја пресметката на email
<%-- --%>

Напомена: Пресметката е од информативен карактер, Банката не е обврзана да ги понуди истите услови. Доколку сте заинтересирани за официјална пресметка за овој тип на кредит потребно е да посетите една од експозитурите на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.