Дневните лимити на подигање на готовина за Visa Business Debit Card

Подигнување готовина на банкомати 24 000 денари;

Безготовинско плаќање во трговија 36 000 денари;

* Дневните лимити може да се променат на барање на клиентот во некоја од експозитурите на Банката.