S-Banking мобилно банкарство

Реализирајте ги сите финансиски трансакции преку мобилен телефон или таблет.

Мобилното банкарство на Шпаркасе Банка Македонија е апликација наменета за паметен телефон и/или таблет која може да ја инсталирате од кое било место со пристап до интернет со што на лесен и едноставен начин ќе имате 24-часовен пристап до сите производи и услуги наменети за физички лица од Шпаркасе Банка Македонија.

Предности од користењето на S-Banking

Сигурност

Брза и едноставна најава со внесување на кориснички PIN.

Сликај и плати

Можност за плаќање со сликање на бар код од ф-ри за режиски трошоци

Достапност

Плаќање преку паметен уред од дома, канцеларија или во движење и користење на апликацијата од повеќе уреди одеднаш.

Заштеда

Заштеда на време, достапно 24 часа на ден независно од работното време на експозитурите и пониски трошоци за плаќање налози.

Контрола

Брзо и едноставно лично управување со средствата во кое било време и од кое било место.

S-Banking ви ги нуди следниве можности:

  • увид во состојбата на сите денарски и девизни сметки, кредитни картички, депозити и штедни влогови, кредити и други производи во Банката
  • едноставен начин на плаќање режиски трошоци, интерни трансакции и трансфер на средства кон сите физички и правни лица
  • можност за менувачница (конверзија на средства од една во друга валута)
  • “Сликај и плати”, можност за плаќање со сликање на податоци од ф-ри за режиски трошоци
  • креирање на сопствени примероци за плаќања кои што најчесто ги реализирате
  • лоцирање на најблиските банкомати и експозитури
  • курсна листа и калкулатор за кредити и за депозити

Како да станам корисник на S-Banking?

2

Доставете го пополнето во која било експозитура на Шпаркасе.

3

Активирајте ја апликацијата и започнете со користење. Со среќа!

Преземете ја апликацијата S-Banking

Апликацијата за мобилно банкарство може да ја користите и доколку не сте регистрирани како корисник на мобилно банкарство во Шпаркасе Банка Македонија, но во тој случај ќе имате пристап единствено до јавно достапните информации за производите и услугите на Банката, геолокациските можности за лоцирање на банкомат или експозитура на Банката, кредитниот калкулатор, депозитниот калкулатор и курсната листа. Преземете ја бесплатната апликација со основни податоци, истражете го начинот на функционирање и аплицирајте во една од експозитурите на Банката!

Трошоци и надоместоци

Активација, месечно одржување и реализација на налози преку мобилно банкарство

Надоместоци

Еднократен надомест за активираање на мобилно банкарство

400 МКД

Месечен надоместок за користење на услугата мобилно банкарство

75 МКД

Безготовински плаќања преку интерен клиринг

7 МКД

Безготовински плаќања преку КИБС

15 МКД

Безготовински плаќања преку МИПС

100 МКД

Безготовински плаќања за кредит, кредитна картичка и режиски трошоци

0 МКД

Документи и често поставувани прашања