Станбен кредит во соработка со City View Condominium

  • Најниска цена за м2 почнувајќи од 639 евра
  • Попуст од -15% на цената на становите
  • Атрактивна каматна стапка од 1% фиксна за првите ДВЕ години
  • Без трошок за проценка на имот во првата година
  • Без провизија за одобрување на кредитот

Основни карактеристики

Фиксна камата за првите ДВЕ години

1,00 %

Фиксна каматна стапка за следните ТРИ години

3,10%

Рок на отплата

до 30 години

Каматна стапка

Фиксна
 

за првите 5 години

1,00 % за првите 2 години

3,10% за следните 3 години

Променлива
(врзана за 6м. Еурибор)

по истекот на фиксниот период

почнувајќи од 5,80% во зависност од интерниот рејтинг на клиентот

Префрлување на платата во „Шпаркасе Банка Македонија"!

Лицата кои не ја примаат платата во „Шпаркасе Банка Македонија", а сакаат да аплицираат за овој производ мора да достават изјава дека платата ќе ја префрлат преку Банката во рок од 45 дена од датумот на склучување на договорот за кредит.

Намена на кредитот

Наменски кредит за купување станбен простор што го гради инвеститорот С-АМЦ 1 ДООЕЛ Скопје.

Ова задоволство ќе ви го овозможи луксузниот стамбен комплекс од затворен тип на домување, City View Condominium Resort кој вклучува 66 апартмани со големина од 55 до 121 м2, лоциран на само 6 километри од Скопје, надвор од сообраќајниот метеж и градската гужва, на падините на Водно во општина Сопиште. Сопиште е во регија со најмногу сончеви денови во годината, што подразбира дека апартманите, со нивните панорамски прозори, се поставени на совршена југоисточна страна.

Обезбедување за кредитот

  • Минимално сопствено учество почнувајќи од 15 %
  • Хипотека на недвижен имот
  • Винкулирана полиса за осигурување на имотот во корист на Банката

Трошоци

Административен трошок

1.100 МКД еднократен трошок за аплицирање

Провизија за одобрување

2.000 МКД еднократен трошок за одобрување на станбен кредит

Како да го реализирате кредитот?

Документација за станбени кредити

Аплицирајте за кредит oнлајн?

 

Едноставно и брзо до потребните средства.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок