Со новата промотивна понуда „Пониско, а фиксно!“, Шпаркасе Банка ги фиксираше каматните стапки за станбен и потрошувачки кредит на пониско ниво.Со оваа понуда Шпаркасе Банка им обезбедува финансиска стабилност на клиентите овозможувајќи им со сигурност да ги планираат идните трошоци или долгорочни цели.

    Понудaта важи за клиентите кои од 02.01.2024 до 29.02.2024 год., ќе аплицираат за еден од наведените кредити.

     

    За повеќе информации, контактирајте нè преку следниве опции: