Пакет за пензионери

Секогаш добивајте ја вашата пензија на 1-ви.

Зошто е добро да го користите пакетот за пензионери на „Шпаркасе"?

 • Пакетот е наменет за сите приматели на пензија на трансакциска сметка во „Шпаркасе Банка Македонија".
 • Одлична можност да уживате во пензионерските денови.
 • Единствена пригода да се посветите на вашите желби и на желбите на вашите најблиски.
 • Примајте ја платата на сметка во „Шпаркасе" секој 1-ви во месецот.

Што добивате со пакетот за пензионери?

Пензија на 1-ви

Добивајте ја својата пензија пред другите, на секој први во месецот.

Електронско банкарство

Електронско банкарство плаќајте во секое време и од која било локација

Денарска сметка и дебитна картичка

Со пакетот за пензионери добивате трансакциска сметка и дебитна картичка од Шпаркасе Банка Македонија.

Потрошувачки кредит

Потрошувачки кредит со фиксна каматна стапка од 7% во првите две години, максимален износ до 300.000 МКД и вклучена полиса за животно осигурување.

Траен налог

Бесплатен траен налог за подмирување на обврските за потрошувачки кредит.

Основни карактеристики на потрошувачкиот кредит за пензионери:

 • фиксна каматна стапка од 7% за првите две години;
 • променлива каматна стапка почнувајќи од 8% по истекот на фиксниот период;
 • вклучена полиса за животно осигурување;
 • максимален износ до 300.000 МКД;
 • еден кредитоспособен жирант за износи над 120.000 МКД;
 • без провизија за одобрување;
 • 500 МКД административен трошок.

Полисата за животно осигурување ви нуди ексклузивни предности

 • во случај на осигурен настан, осигурителното друштво ги презема обврските на кредитокорисникот;
 • едноставен начин на плаќање на премијата за животното осигурување;
 • во случај на предвремено затворање на кредитот, осигурителната полиса се предава на клиентот бидејќи е сè уште валидна;