Подигнување готовина од АТМ без провизија

Секој последен викенд во месецот.

Промотивна понуда за корисниците на кредитни картички MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Classic и Visa Gold издадени од Шпаркасе Банка Македонија.

Секој последен викенд од месеците во текот на 2019 година, имате можност за подигнување на готовина без провизија од банкоматите на Шпаркасе Банка Македонија.

Промоцијата ќе трае во периодите наведени во табелата подолу, започнувајќи од петок во 00:00 часот, па се до недела во 24:00 часот:

Месец

Happy Weekend

Јануари 2019

25.01.2019 (петок)

27.01.2019 (недела)

Февруари 2019

22.02.2019 (петок)

24.02.2019 (недела)

Март 2019

29.03.2019 (петок)

31.03.2019 (недела)

Април 2019

26.04.2019 (петок)

28.04.2019 (недела)

Мај 2019

24.05.2019 (петок)

26.05.2019 (недела)

Јуни 2019

28.06.2019 (петок)

30.06.2019 (недела)

Јули 2019

26.07.2019 (петок)

28.07.2019 (недела)

Август 2019

23.08.2019 (петок)

25.08.2019 (недела)

Септември 2019

27.09.2019 (петок)

29.09.2019 (недела)

Октомври 2019

25.10.2019 (петок)

27.10.2019 (недела)

Ноември 2019

22.11.2019 (петок)

24.11.2019 (недела)

Декември 2019

27.12.2019 (петок)

29.12.2019 (недела)

* Промотивната понуда важи само за подигнувањето на готовина од банкоматите на Шпаркасе Банка Македонија.

Аплицирајте за кредитна картичка online

 

Одберете ја кредитната картичка која одговара на Вашите потреби и аплицирајте!

 

 

Потребни ви се повеќе информации?

 

Обратете се во Контакт Центарот на Шпаркасе Банка Македонија.