Подигнување готовина од АТМ без провизија

Секој последен викенд во месецот.

Промотивна понуда за корисниците на кредитни картички MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Classic и Visa Gold издадени од Шпаркасе Банка Македонија.

Секој последен викенд од месеците во текот на 2020 година, имате можност за подигнување на готовина без провизија од банкоматите на Шпаркасе Банка Македонија.

Промоцијата ќе трае во периодите наведени во табелата подолу, започнувајќи од петок во 00:00 часот, па се до недела во 24:00 часот:

Месец

Happy Weekend

Јануари 2020

31.01.2020 (петок)

02.02.2020 (недела)

Февруари 2020

28.02.2020 (петок)

01.03.2020 (недела)

Март 2020

27.03.2020 (петок)

29.03.2020 (недела)

Април 2020

24.04.2020 (петок)

26.04.2020 (недела)

Мај 2020

29.05.2020 (петок)

31.05.2020 (недела)

Јуни 2020

26.06.2020 (петок)

28.06.2020 (недела)

Јули 2020

31.07.2020 (петок)

02.08.2020 (недела)

Август 2020

28.08.2020 (петок)

30.08.2020 (недела)

Септември 2020

25.09.2020 (петок)

27.09.2020 (недела)

Октомври 2020

30.10.2020 (петок)

01.11.2020 (недела)

Ноември 2020

27.11.2020 (петок)

29.11.2020 (недела)

Декември 2020

25.12.2020 (петок)

27.12.2020 (недела)

* Промотивната понуда важи само за подигнувањето на готовина од банкоматите на Шпаркасе Банка Македонија.

** Подигнувањето на готовина со кредитните картички без провизија за време на промотивните викенди ќе биде достапно само на АТМ-ите на Шпаркасе Банка. Со дебитните картичките издадени од Шпаркасе Банка е овозможено подигнување готовина без провизија на АТМ-ите на Охридска Банка.

Аплицирајте за кредитна картичка online

 

Одберете ја кредитната картичка која одговара на Вашите потреби и аплицирајте!

 

 

Потребни ви се повеќе информации?

 

Обратете се во Контакт Центарот на Шпаркасе Банка Македонија.