Дневни лимити

Секоја дебитна картичка е заштитена со максимален дневен лимит за подигнување од АТМ или купување во трговија и на интернет.

Менување на дневни лимити

Дневните лимити може да се променат на барање на клиентот во експозитурите на Банката со пополнување на барање, како и со повик во Контакт центарот 02 3200 600.

* Промена на дневни лимити со повик во Контакт центарот е дозволена само за физички лица