Visa Classic

Картичка со која сте прифатени секаде во светот.

Идеална за патувања и шопинг во омилените продавници

VISA кредитната картичка е најприфатена платежна картичка во светот. VISA Classic кредитната картичка од Шпаркасе Банка" функционира како револвинг картичка - на тој начин ги исполнува вашите секојдневни желби и потреби.

Прифатеност во земјата, во странство и на интернет

VISA картичките се прифатени на преку 40 милиони продажни места кои содржат ознака за прифаќање на VISA картички. Сите VISA картички се прифатени на интернет и тоа кај сите трговци кои содржат ознака за прифаќање на платежни картички од брендот – VISA.

Каматна стапка за сите нови апликанти

Каматна стапка во моментов: 10,25% годишна променлива каматна стапка која се утврдува како референтна каматна стапка на НБРМ за денарски депозити без валутна клаузула + 8,00 процентни поени маржа на годишно ниво, но не пониска од 10,25%.

Износ на револвинг лимит на кредитна картичка

Максималниот износ на револвинг лимит изнесува до 4 плати (лимитот се одредува согласно интерните процедури на Банката). Минималниот износ на месечна отплата изнесува 5 % од искористениот лимит на кредитната картичка.

Минимален износ за Visa Classic кредитна картичка: 15 000 МКД.

Максимален износ за Visa Classic кредитна картичка: 100 000 МКД.

Дополнителни поволности за кредитни картички

Подигнувајте готовина без провизија од АТМ

Дознајте повеќе

Плаќање на рати без камата

Дознајте повеќе

Иновативни банкомати

Дознајте повеќе

Извод на e-mail

Дознајте повеќе

Надоместоци и услови

Трошок за аплицирање

100 МКД

Годишна членарина

0 МКД

Аплицирајте за Visa Classic кредитна картичка online!

Доколку оваа кредитна картичка ги задоволува вашите потреби не чекајте воопшто и веднаш искористете ја можноста да аплицирате online.

 

Дознајте повеќе за платежни картички:

Извод на e-mail

Добивајте го Вашиот извод преку on-line пошта секој месец.

Викенд без провизии!

Секој последен викенд во месецот.

СМС известување

Добивајте СМС пораки за сите промени на Вашата трансакциска сметка и платежна картичка.