Девизни плаќања во рамките на Шпаркасе и Ерсте Групацијата

Шпаркасе Банка Македонија се приклучи кон заедничката иницијатива во рамките на EGB и STSP Групацијата за воведување на унифицирана и конкурентна тарифа од 5 ЕУР за мали износи на девизни плаќања до 500 еур за физички лица кои би се спроведувале како брзи трансфери со валута Д+0 во рамките на посточеката FIT Payment платформа.

Стандарди за реализација на трансферот:

 Брз трансфер на средства (Валута Д+0)

 Валута на плаќање: ЕУР

 Минимален износ на девизниот трансфер: Нема

 Максимален износ на девизниот трансфер: 500 ЕУР

 Таргет група: Постоечки и потенцијални клиенти - физички лица со статус резиденти или нерезиденти

Девизните плаќања ќе се спроведуваат од девизни сметки на физички лица отворени во Шпаркасе Банка Македонија кон девизни сметки на физички лица отворени во рамките на EGB и STSP Групацијата, при што и сметката на клиентот – испраќач на средствата и сметката на клиентот – примач на средствата треба да бидат отворени во банките кои ја нудат FIT 2.0 услугата:

,

Партнер банки