Детско штедење - Медо Штедо! 

За сите детски желби вреди со Медо Штедо да се штеди.

Вселенско штедење за малите истражувачи на желби.

Денарот повеќе вреди додека се штеди. Тоа го знае и Медо Штедо, кој ве повикува во авантурата на  штедење, која може да ја започнете само со МКД 3 000, со можност за дополнителни уплати. Ниту вселената не е граница, кога се во прашање вашите желби.

Медо Штедо се упати во авантурата на вселенското штедење. Ѕвездите, кометите и другите небесни тела не се пречка, туку предизвик.

Основни карактеристики

Каматна стапка

фиксна, штедење во МКД и во ЕУР

Уплати

флексибилни, уплаќате кога сакате и колку што сакате

Минимален влог

3 000 МКД, можност за готовински и безготовински уплати

Листа на каматни стапки за орочени депозити.

Документација за детско штедење МЕДО ШТЕДО

Извод од матична книга на родени (копија).

Документ за идентификација од двајцата родители/законски застапници (копија).

Изјава од родителите/законски застапници.

Правосилно решение од Центарот за социјални работи за назначување на старател на малолетно дете (опционално).

Пресметајте го приносот од депозитот

Сакате да отворите сметка онлајн?

 

Одберете трансакциска сметка според вашите потреби.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок.

 

 

Штедење - по видување

Слободно располагање со средствата во секој момент.

Рентни штедни влогови

Исплата на камата секој месец.

Редовни штедни влогови

Можност за штедење во МКД, ЕУР и УСД.