Промотивен депозит прогрес

  Орочен депозит со растечка каматна стапка и можност за дополнителни уплати „ПРОМОТИВЕН ДЕПОЗИТ ПРОГРЕС“ на 24 месеци во ЕУР во промотивна продажба до 30.11.2021г. Со промотивниот Депозит Прогрес, колку подолго штедите - толку повеќе се зголемува каматната стапка, односно таа расте паралелно со периодот на орочување. 

  Зошто Депозит Прогрес?

  • Колку подолго штедите, толку повеќе се зголемува каматната стапка
  • Растечка каматна стапка во периодот на орочување
  • Гарантирани и непроменливи каматни стапки за целиот период на орочување
  • Можност за дополнителни вложувања

  Каматните стапки, по периоди, изнесуваат како што следи:

  I – период

  0,50% 
  (од 1 ви до 6ти месец)

  II – период

  0,80% (од 7 ми до 12 ти месец)

  III –период

  1,10% (од 13 ти до 18 ти месец)

  IV – период

  1,30% 
  (од 19 ти до 24 ти месец)