Штедење по видување

 • Слободно располагање со средствата во секој момент
 • Депозити во било валута од курсната листа на Банката
 • Неограничени дополнителни вложувања и повлекувања

  Доколку имате желба да штедите и слободно да располагате со средствата на вашата сметка по видување, одберете го овој вид депозитен производ.

  Основни карактеристики

  Каматна стапка

  0%

  Средства

  достапност располагање во секој момент

  Дополнителен влог

  Овозможено Во експозитурите на Банката и преку електронско банкарство

  Услови за штедење по видување:


  1


  На депозитите по видување / средства на платежна сметка не се пресметува камата

  2


  Клиентот може да располага со депозитот по видување / средства на платежна сметка до висината на расположливите средства, притоа почитувајќи го максималниот износ на средства што може да се подигнат без претходна најава.

  3


  Резиденти и нерезиденти може да отворат платежна сметка во експозитурите на Банката (може да се склучи договор за платежна сметка на малолетно лице од страна на законски застапник/старател).

  4


  Сѐ што е наведено се однесува на резиденти и на нерезиденти, додека за сѐ што не е наведено се применуваат одредбите на Општите услови на „Шпаркасе Банка Македонија" за физички лица (освен одредбите што го регулираат кредитното работење) и позитивните прописи.

  Листа на каматни стапки

  Депозит плус

  Промотивен Депозит Плус со фиксна каматна стапка на 24 и 36 месеци

  Штеден план

  Штеден план, најдобра фиксна камата

  Промотивен Депозит Прогрес

  Промотивен депозит прогрес на 24 месеци, добиваат растечка каматна стапка и до 1,30% во последниот период од орочувањето.

  Аплицирајте за платежна сметка онлајн

   

  Одберете платежна сметка согласно вашите потреби.

   

  Договорете состанок со референт во експозитура

   

  Сами предложете термин и експозитура кои најмногу ви одговараат. 

   

  Ви требаат повеќе информации?

   

  Доколку ви се потребни дополнителни податоци во врска со производите и услугите на Банката.