Штедење по видување

 • Слободно располагање со средствата во секој момент
 • Депозити во било валута од курсната листа на Банката
 • Неограничени дополнителни вложувања и повлекувања

  Доколку имате желба да штедите и слободно да располагате со средствата на вашата сметка по видување, одберете го овој вид депозитен производ.

  Основни карактеристики

  Каматна стапка

  0%

  Средства

  достапност располагање во секој момент

  Дополнителен влог

  Овозможено Во експозитурите на Банката и преку електронско банкарство

  Услови за штедење по видување:


  1


  На депозитите по видување / средства на трансакциска сметка не се пресметува камата

  2


  Клиентот може да располага со депозитот по видување / средства на трансакциска сметка до висината на расположливите средства, притоа почитувајќи го максималниот износ на средства што може да се подигнат без претходна најава.

  3


  Резиденти и нерезиденти може да отворат трансакциска сметка во експозитурите на Банката (може да се склучи договор за трансакциска сметка на малолетно лице од страна на законски застапник/старател).

  4


  Сѐ што е наведено се однесува на резиденти и на нерезиденти, додека за сѐ што не е наведено се применуваат одредбите на Општите услови на „Шпаркасе Банка Македонија" за физички лица (освен одредбите што го регулираат кредитното работење) и позитивните прописи.

  Рентни штедни влогови

  Месечна исплата на камата.

  Детско штедење - Медо Штедо

  За сите желби вреди со Медо Штедо да се штеди!

  Аплицирајте за трансакциска сметка онлајн

   

  Одберете трансакциска сметка согласно вашите потреби.

   

  Договорете состанок со референт во експозитура

   

  Сами предложете термин и експозитура кои најмногу ви одговараат. 

   

  Ви требаат повеќе информации?

   

  Доколку ви се потребни дополнителни податоци во врска со производите и услугите на Банката.