Општи услови за физички лицаТарифи и надоместоци


Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.01.2020 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.02.2020 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.03.2020 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 12.03.2020 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.04.2020 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.05.2020 PDF

Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.01.2019 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.02.2019 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 20.02.2019 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.03.2019 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 15.03.2019 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.04.2019 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.05.2019 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.06.2019 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.07.2019 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 16.09.2019 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.10.2019 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.11.2019 PDF