Сигурност во картичното работење

За да ви овозможиме чувство на сигурност, издвоивме неколку корисни совети за секојдневното користење на картичките на „Шпаркасе":

Следете ги овие едноставни совети и уживајте со вашата картичка од „Шпаркасе" каде и да сте.

Совети за корисниците

Упатства за користење

Сигурност на Интернет

Превенција од злоупотреба

Преземете мерки за заштита од измама

Намалете го ризикот од измами и од злоупотреба на идентитетот. Пронајдете соодветни алатки и програми на вашиот компјутер, но подигнете ја вашата свесност.

Доколку уочите сомнителна активност или сметате дека некој неавторизирано пристапил на вашиот компјутер, пријавете на следниот линк или со повик до контакт-центарот 02/3200 600.