Сигурност на NetBanking услугата


Што можете да направите за да се заштитите?

Совети и насоки како да ги заштитите вашите средства, сметки и on-line активности.


Како „Шпаркасе Банка" се грижи за вашата сигурност

Системот на организациски и технички мерки обезбедува стабилен и сигурен информативен систем.


Како да препознаете измама

Совети за заштита од измами и начини како ефикасно да се избегнат.

Преземете мерки за заштита од измама

Намалете го ризикот од измами и од злоупотреба на идентитетот. Пронајдете соодветни алатки и програми на вашиот компјутер, но подигнете ја вашата свесност.

Доколку уочите сомнителна активност или сметате дека некој неавторизирано пристапил на вашиот компјутер, пријавете на следниот линк или со повик до контакт-центарот 02/3200 600.