S Plus потрошувачки кредит

  • Фиксна каматна стапка за првите 8 години
  • до 1.500.000 МКД
  • Без жиранти до 610.000 МКД

Основни карактеристики

Фиксна каматна стапка за првите две години

почнувајќи од 5,10%

Максимален износ

до 1 500 000 МКД

Обезбедување

без жиранти до 610 000 МКД

Каматна стапка

Фиксна
 

за првите 8 години

почнувајќи од 5,10%

Променлива
(врзана за 6 м. СКИБОР)

по истекот на фиксниот период

почнувајќи од 6,00%

За потрошувачки кредит во износ од 1.200.000 МКД и со рок на отплата од 95 месеци со фиксна каматна стапка за 95 месеци и вклучено кредитно животно осигурување, СВТ изнесува 6.12%.

Искористи го калкулаторот со цел да добиеш информативна пресметка на месечна рата за S Plus - потрошувачки кредит.

Обезбедување за кредитот

До 610 000 МКД - без жиранти, со административна забрана од платата на корисникот на кредитот.

Над 610 000 МКД - солемнизација на Договорот за кредит на Нотар и административна забрана од платата на корисникот на кредит/жирант.

Дополнително задолжително обезбедување независно од износот од кредитот е полиса за животно осигурување од ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје.

Трошоци

Провизија за аплицирање

600 МКД еднократен трошок за аплицирање за потрошувачки кредит

Провизија за користење на податоци од МКБ

400 МКД еднократен трошок за одобрување на потрошувачки кредит

Документација за потрошувачки кредити

Аплицирајте за кредит oнлајн?

 

Едноставно и брзо до потребните средства.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок