Општи услови за физички лица

Тарифи и надоместоци


Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.01.2019 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.02.2019 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 20.02.2019 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.03.2019 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 15.03.2019 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.04.2019 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.05.2019 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.06.2019 PDF
 
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.03.2018 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.04.2018 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.05.2018 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.06.2018 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.07.2018 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.08.2018 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.09.2018 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.10.2018 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.12.2018 PDF