Контакти

Имате прашање за нас?

Пронајдете ги одговорите меѓу најчесто поставуваните прашања или обратете се во нашиот контакт-центар секој работен ден од 8:00 до 18:00 часот (освен празници) на начинот на кој вам најмногу ви одговара:

Контакт Центар

тел: + 389 2 15 050
Адреса: ул. "Васил Иљоски" бр. 14, 1000 Скопје
e-mail: contact@sparkasse.mk

Центар за рана наплата

тел: + 389 2 3200650
e-mail: CallCentar@sparkasse.mk

Грижа за корисници - платежни картички (24/7)

тел: + 389 2 15 050

Поплаки, пофалби, сугестии

Online образец Пополнете го образецот на следниот линк
e-mail: poplaki@sparkasse.mk
pofalbi@sparkasse.mk

Офицер за заштита на лични податоци

Телефон за контакт + 389 2 3200 507
e-mail: Blazenka.MicevskaPejkova@sparkasse.mk

Електронско банкарство

тел:
+ 389 46 261 000 (за правни лица)
+ 389 2 15 050   (за физички лица)
e-mail: netbanking@sparkasse.mk (за физички лица)
corporatenetbanking@sparkasse.mk (за правни лица)

Банкарски операции

Девизни плаќања

тел: + 389 46 201 681
+ 389 46 201 686
e-mail: doznakirezim@sparkasse.mk

Девизни приливи

тел: +389 2 3167 109 (физички лица)
+389 2 3167 108 (правни лица)
e-mail: prilivirezim@sparkasse.mk

Платен промет во земјата

тел: + 389 46 201 668
+ 389 46 201 669
+ 389 2 3167 115
e-mail: vplpinfo@sparkasse.mk