Контакти

Имате прашање за нас?

Пронајдете ги одговорите меѓу најчесто поставуваните прашања или обратете се во нашиот контакт-центар секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот (освен празници) на начинот на кој вам најмногу ви одговара:

Контакт Центар

Тел.: + 389 2 15 050
Адреса: ул. Македонија бр. 34, 1000 Скопје

Грижа за корисници - платежни картички (24/7)

тел: + 389 2 15 050

Електронско банкарство

тел: + 389 2 3200 750
+ 389 46 261 000 (за правни лица)
+ 389 2 15 050 (за физички лица)
e-mail: netbanking@sparkasse.mk

Информации

тел: + 389 2 15 050
Адреса: ул. „Македонија" бр. 34, 1000 Скопје
e-mail: contact@sparkasse.mk

Поплаки, пофалби, сугестии

Online образец Пополнете го образецот на следниот линк
e-mail: poplaki@sparkasse.mk
pofalbi@sparkasse.mk

Офицер за заштита на лични податоци

Телефон за контакт + 389 2 3200 507
e-mail: Blazenka.MicevskaPejkova@sparkasse.mk

Кабинет на УО

тел: + 389 2 3200 501
e-mail: contact@sparkasse.mk

Служба за маркетинг и комуникации

тел: + 389 2 3200 531
e-mail: marketing@sparkasse.mk