FIT 3.0 - Брз интергрупациски трансфер

Со вашата сметка во „Шпаркасе Банка" може да вршите пренос во другите партнер Банки во Централна и Источна Европа со валута на плаќање Д+0.

Вашите бенефиции

  • Истиот ден средствата се на сметката на вашиот бизнис партнер;
  • Без провизија за “експресен” трансфер;
  • Без лимит-можете да вршите трансфер на било кој износ;
  • За трансфери во странски валути кои не се конвертибилни - видете ја табелата подолу.

Електронските налози од 8 до 14 часот ќе се трансферираат во рок од еден час.

За исклучоци, видете ја табелата на Партнер Банки.

Трансферите со хартиени налози ќе се трансферираат следниот работен ден.

Трошоци

Не се плаќаат трошоци за „експресниот” трансфер.Партнер банки

  1. FIT 3.0 плаќањата во оваа Банка во момент се достапни само за корпоративните клиенти.
  2. FIT 3.0 Плаќањата кон/од оваа Банка, се гарантирани само за валута на истиот ден.
  3. FIT 3.0 Плаќањата кон/од оваа Банка се извршуваат во рок од 3 часа.

Сакате да отворите сметка онлајн?

 

Одберете платежна сметка според Вашите потреби.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок.