БИДИ НАЈДОБАР НА ЈУГОИСТОКОТ!

Знаењето не познава граници!

Best of South East претставува програма која Шпаркасе Банка ја реализира секоја година и е наменета за студентите од Република Македонија. Програмата им овозможува на младите да се стекнат со меѓународно академско искуство со истовремена работна пракса,на која можат да стекнат нови знаења и искуства потребни за нивниот понатамошен професионален напредок.

Во продолжение може да пристапите кон отворениот конкурс за пријава на Best of South East програмата за 2021/2022година

Секоја година, по отварањето на конкурсот, на студентите им се овозможува можност да аплицираат за еден од австриските универзитети, како и да реализираат пракса во една од најмодернизираните банкарски институции во Австрија.

Економија и Право

 • Програма за пракса на максимум 4 студенти во Штаермеркише Шпаркасе
 • Партнер на оваа програма е Универзитетот во Грац (University of Graz)
 • Пријавите се отворени до 04.12.2020 година

Технички Факултет

 • Програма за пракса на максимум 1 студент
 • Партнер на оваа програма е Техничкиот факултет од Грац
 • Пријавите се отворени до 01.12.2020 година

Геологија/Металургија

 • Програма за пракса на максимум 1 студент
 • Пријавите се отворени до 21.12.2020 година

Музичка академија

 • Програма за пракса на максимум 1 студент
 • Партнер на оваа програма е Универзитетот за музичка уметност при Грац
 • Повик за 2020/21 и 2021/22

Ние ќе ви помогнеме да добиете шанса, а вие покажете дека сте најдобри на Југоистокот!

Контакти

Служба за човечки ресурси

ул. Македонија бр. 34, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

Tel: +389 2 3167 156

hr@sparkasse.mk