БИДИ НАЈДОБАР НА ЈУГОИСТОКОТ!

Знаењето не познава граници!

Best of South East претставува програма која Шпаркасе Банка ја реализира секоја година и е наменета за студентите од Република Северна Македонија. Програмата им овозможува на младите да се стекнат со меѓународно академско искуство со истовремена работна пракса, на која можат да стекнат нови знаења и искуства потребни за нивниот понатамошен професионален напредок.

Во продолжение може да пристапите кон отворениот конкурс за пријава на Best of South East програмата за 2022/2023година

Секоја година, по отварањето на конкурсот, на студентите им се овозможува можност да аплицираат за еден од австриските универзитети, како и да реализираат пракса во една од најмодернизираните банкарски институции во Австрија.

Економија и Право (Universität Graz)

 • Програма за пракса на максимум 4 студенти во Штаермеркише Шпаркасе
 • Партнер на оваа програма е Универзитетот во Грац (University of Graz)
 • Пријавите се отворени до 20.01.2022 година

Технички Факултет (Technische Universität Graz)

 • Програма за пракса на максимум 1 студент
 • Партнер на оваа програма е Техничкиот факултет од Грац
 • Пријавите се отворени до 04.01.2022 година

Геологија/Металургија (Montanuniversität Leoben)

 • Програма за пракса на максимум 1 студент
 • Пријавите се отворени до 17.12.2021 година

Музичка академија (Kunstuniversität Graz)

 • Програма за пракса на максимум 1 студент
 • Партнер на оваа програма е Универзитетот за музичка уметност при Грац
 • Повик за 2022/23/24

Ние ќе ви помогнеме да добиете шанса, а вие покажете дека сте најдобри на Југоистокот!

Контакти

Дирекција за човечки ресурси

ул. Васил Иљоски 14, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

Tel: +389 2 3167 156

hr@sparkasse.mk