Рефинансирање

  • рефинансирање на постојните обврски;
  • можност за консолидирање на неколку постојни обврски во една обврска кон една банка;
  • со затварањето на постојните обврски со рефинансирање и можност за дополнително финансирање.

Намалете ги трошоците и полесно управувајте со своите финансии со консолидирање на постојните долгови во еден долг на банката. Ви нудиме можност за рефинансирање на сите или на дел од долгорочните и краткорочните обврски, вклучувајќи ги и обврсите за лизинг, обврските за кредитна картичка и слично. Паралелно со рефинансирањето постои можност и за дополнително финансирање по целосно затворање на постојните обврски.

Модели на рефинансирање

Побарајте платежна сметка online

 

Одберете платежна сметка која ќе одговара на потребите на Вашиот бизнис.

 

Побарајте кредит online

 

Зајакнете го Вашиот бизнис со дополнителни финансиски средства. 

 

Ви требаат дополнителни информации?

 

Поставете ни прашања или договорете состанок.