Податоци за Банката

Како вистински експерт во областа на финансиите Шпаркасе Банка АД Скопје овозможува широка понуда на банкарски производи и услуги наменети за поддршка, развој, финансирање на физички и правни лица. Клиентски ориентирана, Банката е присутна на македонскиот финансиски пазар со 20-годишна традиција и искуство во банкарскиот сектор. Како членка на нашата групација Шпаркасе Банка има само една определба:

  • континуирани инвестиции во развојот на нашата Банка во Северна Македонија;
  • понуда на атрактивни и издржливи решенија за финансиските потреби на нашите клиенти;
  • етаблирање на Шпаркасе Банка како банка од доверба и најпочитувана финансиска институција во Македонија;
  • силен партнер не само за нашите клиенти, туку и за заедниците каде што делуваме и работиме.