Услуги со хартии од вредност


ПЕТАР ЧУЧУРСКИ, РЕНАТА АНДОНОВА

Оддел за услуги со хартии од вредност

tel.: +389 (0)2 3200 615, 3200 549
e-mail:petar.cucurski@sparkasse.mkRenata.AndonovaPeshovska@sparkasse.mk 

ПЕТАР ЧУЧУРСКИ, МАРИНА СТОЈАНОВИЌ

Служба за депозитарна банка

tel.: +389  (0)2 3200 615, +389 (0)2 3167 177
e-mail: petar.cucurski@sparkasse.mk, Marina.Stojanovik@sparkasse.mk 

ЕФТИМ РИДОВ, БОЈАН ПАНДИЛОВСКИ

Служба за работа со хартии од вредност

tel.: +389 (0)2 3200 539, +389 (0)2 3200 713

e-mail: eftim.ridov@sparkasse.mkbojan.pandilovski@sparkasse.mk

Услуги со хартии од вредност - Тарифник за правни лица

Сакате да отворите сметка онлајн?

 

Одберете платежна сметка според Вашите потреби.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок.