Активни огласи

Пријавете се за работа во „Шпаркасе Банка" и додадете вредност!

Работете кај еден од најистакнатите работодавци во областа на финансиските услуги и помогнете им на нашите корисници подобро да управуваат со своите пари. Искористете ги сите предности на работа во интернационална средина, разменете искуства со тимови во кои се вклучени интернационалци и учете од стручноста на повеќе од 6 400 вработени.

Отворени работни позиции во Скопје

Ве повикуваме да аплицирате за вработување на отворените работни позиции за Благајник и Соработник за односи со население

Отворена работна позиција во Експозитура Струга

Ве повикуваме да аплицирате за вработување на отворената работна позиција за Благајник во Експозитура Струга

Отворени работни позиции во Експозитура Кочани

Ве повикуваме да аплицирате за вработување на отворените работни позиции за Благајник и Соработник за односи со население

Оглас за пракса

Пријавете се за реализирање на стручна практична работа!

Оглас за платена пракса

Платена практична работа во траење од 3 месеци

Оглас

Активен оглас за надополнување на база на потенцијални кандидати.

При пополнувањето на апликацијата потребно е да дадете согласност за обработка на вашите лични податоци и за чување на податоците во нашата база на податоци.