Активни огласи

Пријавете се за работа во „Шпаркасе Банка" и додадете вредност!

Работете кај еден од најистакнатите работодавци во областа на финансиските услуги и помогнете им на нашите корисници подобро да управуваат со своите пари. Искористете ги сите предности на работа во интернационална средина, разменете искуства со тимови во кои се вклучени интернационалци и учете од стручноста на повеќе од 6 400 вработени.

Отворена работна позиција во Скопје

Ве повикуваме да аплицирате за вработување на отворената работна позиција - Самостоен соработник за управување со деловни соработки

Отворена работна позиција во Експозитура Струга

Ве повикуваме да аплицирате за вработување на отворената работна позиција за Благајник во Експозитура Струга

Отворени работни позиции во Експозитура Кочани

Ве повикуваме да аплицирате за вработување на отворените работни позиции за Благајник и Соработник за односи со население

Оглас за платена пракса

Платена практична работа во траење од 3 месеци

Оглас за пракса

Пријавете се за реализирање на стручна практична работа!

Оглас

Активен оглас за надополнување на база на потенцијални кандидати.

При пополнувањето на апликацијата потребно е да дадете согласност за обработка на вашите лични податоци и за чување на податоците во нашата база на податоци.