Sparkasse Banka

Апликација за Start UP

„Чекор по чекор“ е сеопфатна програма за поддршка и економско осамостојување на младите во Северна Македонија и има за цел да им помогне во остварување на својот економски напредок за започнување сопствен бизнис. Инвестираме во вас и во вашите решенија! Вклучи се во Шпаркасе програмата ,,Чекор по чекор’’ и оствари го твојот претприемачки сон.

Информации за член 1 од тимот *

@

Информации за член 2 од тимот

@

Информации за член 3 од тимот

@

Информации за член 4 од тимот

@

опишете ги силните и слабите страни на тимот

опишете ја бизнис идејата со зборови на начин како би ја претставиле во усна презентација од 2 минути