Кредит за школување

Безгрижно школување и одличен успех!

Со кредитот за школување на „Шпаркасе Банка" може да се финансираат:

  • трошоци за школување во Македонија и странство
  • трошоци за школување во институции за високо или средно образование
  • наменско плаќање на 70 % од трошоците, 30 % од трошоците за школување треба да бидат обезбедени од кредитобарателот

Основни карактеристики

Максимален износ

до 300 000 МКД

Рок на отплата

до 60 месеци

Провизија за аплицирање

500 МКД

Административен трошок мин. 800 МКД и провизија за користење на податоци од МКБ 400 МКД.

Каматна стапка

Фиксна
 

за првата година

5,50 % за првата година

Променлива
(врзана за 6м. СКИБОР)

по истекот на фиксниот период

почнувајќи од 6,75 % зависно од интерниот рејтинг на клиентот

Аплицирајте за кредит oнлајн?

 

Едноставно и брзо до потребните средства.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок