Дозволено пречекорување по трансакциска сметка

Едноставен начин за дополнување на буџетот и покривање на непредвидени трошоци.

Основни информации

Годишна каматна стапка

12,75% се пресметува и се наплатува месечно

Рок

1 година можност за автоматска обнова

Лимит

до 5 плати во согласност со интерните процедури на Банката

Лимити на дозволено пречекорување

Вработени лица со редовни месечни приходи

до 5 плати

Приматели на пензија

до 3 плати

* Дозволеното пречекорување се одобрува откако клиентот ќе прими една плата на сметка во  „Шпаркасе Банка".

Како да аплицирате за услугата?

За да станете корисник на услугата дозволено пречекорување по трансакциска сметка може да аплицирате во експозитурите на Банката и преку онлајн-апликацијата.

Аплицирајте за трансакциска сметка online

 

Одберете трансакциска сметка согласно вашите потреби.

 

Договорете состанок со референт во експозитура

 

Сами предложете термин и експозитура кои најмногу ви одговараат. 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Доколку ви се потребни дополнителни податоци во врска со производите и услугите на Банката. 

 

 

Документација