Кредит со депозит

Сѐ оди по план.

Ненаменски потрошувачки кредит обезбеден со депозит во ДЕНАРИ и ЕВРА

  • Можност да аплицирате за кредит без обврска да сте во редовен работен однос.
  • Најповолна каматна стапка на пазарот.
  • Преку фиксна каматна стапка бидете сигурни дека ратата нема да се промени за време на целиот период на отплата.

Основни карактеристики

Рок на враќање

до 120 месеци

Износ на кредит

до 800 000 ЕУР 49 200 000 МКД

Надомест за обработка

0 МКД за кредитни барања обезбедени со безкаматен депозит

Зошто е добар ненаменскиот потрошувачки кредит во ДЕНАРИ или ЕВРА обезбеден со депозит?

  • Ги чува вашите средства, додека вие отплаќате кредит по најповолни услови
  • Брз и едноставен кредит
  • Висок максимален износ на располагање до 800 000 ЕУР или 49 200 000 МКД
  • Оптимален рок на отплата, до 120 месеци
  • Фиксна и најповолна каматна стапка
  • За да аплицирате за овој тип кредит не е потребно да бидете во редовен работен однос

Каматни стапки на кредит со депозит

Тип на кредит обезбеден со депозит

Каматна стапка

Кредит обезбеден со залог на наменски орочен каматен депозит 

Каматна стапка на орочен депозит + 2,50 %

Кредит обезбеден со залог на наменски орочен безкаматен депозит 

2,50 %

* Депозит во валутата на кредитот и во износ во согласност со интерните процедури на Банката.

Трошоци и надоместоции

Трошок за одобрување

0,5% за барања обезбедени со каматен депозит

Административен трошок за аплицирање

500 МКД еднократен трошок

*За барања обезбедени со безкаматен депозит, административниот трошок изнесува 1.000 МКД.

Аплицирајте за кредит oнлајн?

 

Едноставно и брзо до потребните средства.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок