Потрошувачки кредит за пензионери

  • Фиксна каматна стапка од 7,2% за цел период
  • Максимален износ 750.000 мкд
  • Максимален рок 95 месеци
  • Полиса за животно/неживотно осигурување
  • Без административен трошок и трошок за апликација

Основни карактеристики

Годишна каматна стапка

7,2% за цел период

Максимален износ

до 750 000 МКД

Каматна стапка

Фиксна
 

за целиот период

почнувајќи од 7,2%

За потрошувачки кредит во износ од 750 000 МКД и со рок на отплата од 95 месеци со фиксна каматна стапка за целиот период и вклучено кредитно животно осигурување, СВТ изнесува 8,40%.

Искористи го калкулаторот со цел да добиеш информативна пресметка на месечна рата за потрошувачкиот кредит за пензионери.

Трошоци

Провизија за аплицирање

0 МКД еднократен трошок за аплицирање за потрошувачки кредит

Административен трошок

0 МКД еднократно од износот на кредитот

Провизија за користење на податоци од МКБ

400 МКД еднократен трошок за одобрување на потрошувачки кредит

Обезбедување за кредитот

  • За кредит до 600 000 МКД без жиранти.
  • За кредит над 600 000 МКД солемнизација на Договорот за кредит на Нотар.

*Дополнително задолжително обезбедување независно од износот од кредитот е полиса за животно/неживотно осигурување од ВИНЕР ЛАЈФ АД Скопје или ВИНЕР Виена Иншуренс Груп АД Скопје.

*Пензијата да се прима во ШБС до крајниот рок на отплата на кредитот.

Документација

Аплицирајте за кредит oнлајн?

 

Едноставно и брзо до потребните средства.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок