Потрошувачки кредит наменет за лекување во Промедика офтамологија

Кредитот е наменет само за пациенти на очната болница Промедика офтамологија и важи исклучиво за плаќање на услугите во болницата.

 

Потрошувачкиот кредит се одобрува за третирање на некоја од следните состојби:

• Операција на катаракта

• Ласерска корекција на диоптрија

•  ANTI VEGF

Бенефити

  • Фиксна каматна стапка почнувајќи од 6,25% за целиот период на отплата
  • Рок на отплата до 48 месеци
  • Максимален износ до 180.000 МКД,
  • Вклучено кредитно животно/неживотно осигурување
  • Можност за непрефрлање на плата во Шпаркасе Банка
  • Административен трошок 2.000 МКД

За повеќе информации, контактирајте нè преку следниве опции:

Репрезентативен примерок