Орочени штедни влогови

  • Можност за орочување на 1,3,6,9,12,24,36 или 60 Месеци
  • Вложување во МКД, ЕУР, УСД и АУД
  • Можност за Месечна или Рочна исплата на камата

Доколку имате желба да штедите за одреден прериод со еднократна уплата на одреден износ и месечна исплата на камата, одберете го рентното штедење како дел од депозитните производи што ги нуди Банката.

Основни карактеристики

Каматна стапка

фиксна 

Рок на орочување

од 1 до 36 месеци со можност за автоматско преорочување

Минимален износ

3 000 МКД еднократна уплата

Сакате да отворите сметка онлајн?

 

Одберете трансакциска сметка според вашите потреби.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок.

 

 

Штедење по видување

Располагајте со Вашата заштеда во секој момент.

Рентни штедни влогови

Исплата на камата секој месец.

Детско штедење - Медо Штедо

За сите желби вреди со Медо Штедо да се штеди!