Орочен депозит со фиксна каматна стапка за целото времетраење на орочувањето. Депозит Плус е наменет за клиентите кои се заинтересирани да штедат во денари и евра и кои сакаат да направат добра план за заштеда на подолг период.

Депозит плус во МКД “ на 13,24 и 36 месеци. Депонентите кои ќе отворат традиционален депозит во денари добиваат 2,5% фиксна каматна стапка за денарско штедење на 13 месеци, 3,0% фиксна каматна стапка за 24 месеци, односно 3,3% за 36 месеци.

Депозит плус во ЕУР “ на 12 и 25 месеци. Депонентите кои ќе отворат традиционален депозит во евра добиваат 1,5% фиксна каматна стапка за штедење на 12 месеци, односно 2,0% за 25 месеци.


Зошто Депозит Плус?

  • Промотивна понуда со атрактивни каматни стапки
  • Фиксна каматна стапка за целиот период на орочување
  • Минимален износ на почетен влог од 2.000 МКД за Депозит Плус во МКД и 100 ЕУР за Депозит Плус во ЕУР

Листа на каматни стапки