Брз потрошувачки кредит

  • фиксна каматна стапка за целиот период
  • брзо и едноставно одобрување
  • без обврска за префрлување на платата

Основни карактеристики

Фиксна каматна стапка за целиот период

6,9%

Максимален износ

до 180 000 МКД

Рок на отплата

до 36 месеци

Каматна стапка

6,90% фиксна

*Каматната стапка е дефинирана како фиксна за целиот период на отплата на кредитот за сите апликанти (без разлика дали станува збор за приматели на плата или не).

Обезбедување за кредитот

*Административна забрана

Трошоци

Административен трошок

500 МКД еднократен трошок за аплицирање за потрошувачки кредит

Надомест за обработка

1 000 МКД се наплаќа во моментот на одобрување на потрошувачкиот кредит

Документација за потрошувачки кредити

Аплицирајте за кредит oнлајн?

 

Едноставно и брзо до потребните средства.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок