S Plus потрошувачки кредит

  • Фиксна каматна стапка од 5,8% за целиот период на отплата
  • Максимален износ до 1.500.000
  • Рок на отплата до 95 месеци
  • Без жиранти
  • Дозволено пречекорување и кредитна картичка без провизија за аплицирање и без надомест на одржување во првата година

Основни карактеристики

Фиксна каматна стапка за целиот период на отплата

почнувајќи од 5,8%

Максимален износ

до 1 500 000 МКД

Обезбедување

без жиранти до 600 000 МКД

Каматна стапка

Фиксна
 

за целиот период

почнувајќи од 5,8%

За потрошувачки кредит во износ од 1.200.000 МКД и со рок на отплата од 95 месеци со фиксна каматна стапка за целиот период и вклучено кредитно животно осигурување, СВТ изнесува 6,94%.

Искористи го калкулаторот со цел да добиеш информативна пресметка на месечна рата за S Plus - потрошувачки кредит.

Обезбедување за кредитот

До 600 000 МКД - без жиранти, со административна забрана од платата на корисникот на кредитот.

Над 600 000 МКД - солемнизација на Договорот за кредит на Нотар и административна забрана од платата на корисникот на кредит/жирант.

Дополнително задолжително обезбедување независно од износот од кредитот е полиса за животно/неживотно осигурување од ВИНЕР ЛАЈФ АД Скопје или ВИНЕР Виена Иншуренс Груп АД Скопје.

Трошоци

Провизија за аплицирање

600 МКД еднократен трошок за аплицирање за потрошувачки кредит

Административен трошок

2000 МКД еднократно од износот на кредитот

Провизија за користење на податоци од МКБ

400 МКД еднократен трошок за одобрување на потрошувачки кредит

Документација за потрошувачки кредити

Аплицирајте за кредит oнлајн?

 

Едноставно и брзо до потребните средства.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок