S Plus потрошувачки кредит

  • Фиксна каматна стапка од 5,7% за целиот период на отплата
  • Максимален износ до 1.500.000
  • Рок на отплата до 95 месеци
  • Промотивно без надомест за S-пакет за првите 6 месеци
  • Без жиранти
  • Дозволено пречекорување и Visa кредитна картичка без провизија за аплицирање и без надомест на одржување во првата година

  Основни карактеристики

  Фиксна каматна стапка за целиот период на отплата

  почнувајќи од 5,7%

  Максимален износ

  до 1 500 000 МКД

  Обезбедување

  без жиранти до 600 000 МКД

  Каматна стапка

  Фиксна
   

  за целиот период

  почнувајќи од 5,7%

  За потрошувачки кредит во износ од 1.500.000 МКД и со рок на отплата од 95 месеци со фиксна каматна стапка за целиот период и вклучено кредитно животно осигурување, СВТ изнесува 6,81%.