Твојата лична банка!

За сите промени во електронските канали по присоединувањето на Охридска банка кон Шпаркасе Банка погледнете ги на овој линк сите најчесто поставувани прашања.

Мобилното банкарство на Шпаркасе Банка е апликација наменета за паметен телефон и/или таблет која може да ја инсталирате од кое било место со пристап до интернет со што на лесен и едноставен начин ќе имате 24-часовен пристап до сите производи и услуги наменети за физички лица од Шпаркасе Банка.

Предности од користењето на S-Bankа

Сигурност

Брза и едноставна најава со внесување на кориснички PIN.

Сликај и плати

Можност за плаќање со сликање на бар код од фактури за режиски трошоци

Достапност

Плаќање преку паметен уред од дома, канцеларија или во движење и користење на апликацијата од повеќе уреди одеднаш.

Заштеда

Заштеда на време, достапно 24 часа на ден независно од работното време на експозитурите и пониски трошоци за плаќање налози.

Контрола

Брзо и едноставно лично управување со средствата во кое било време и од кое било место.

S-Bankа ви ги нуди следниве можности:

 • увид во состојбата на сите денарски и девизни сметки, кредитни картички, депозити и штедни влогови, кредити и други производи во Банката
 • едноставен начин на плаќање режиски трошоци, интерни трансакции и трансфер на средства кон сите физички и правни лица
 • можност за менувачница (конверзија на средства од една во друга валута)
 • Creating readily used customized payment templates
 • “Сликај и плати”, можност за плаќање со сликање на податоци од ф-ри за режиски трошоци
 • креирање на сопствени примероци за плаќања кои што најчесто ги реализирате
 • лоцирање на најблиските банкомати и експозитури
 • курсна листа и калкулатор за кредити и за депозити

Како да станам корисник на S-Bankа?

2

Бесплатна ОНЛАЈН регистрација БЕЗ посета на експозитура за инфо пристап. За целосен пристап посетете некоја од нашите експозитури.

3

Активирајте ја апликацијата и започнете со користење. Со среќа!

Преземете ја апликацијата S-Banka

Новата подобрена верзија на S-Banka овозможува:

 • Бесплатна ОНЛАЈН регистрација БЕЗ посета на експозитура – превземете ја апликацијата S-Banka од Google Play или Apple Store и веднаш направете ОНЛАЈН регистрација БЕСПЛАТНО ОНЛАЈН аплицирањето овозможува БЕСПЛАТНО користење на апликацијата со можност за:
  • ИНФО пристап до Вашите сметки, кредити, картички, депозити, локатор на банкомати и трговци
  • Известувања за направени трансакции – нотификации за приливи/одливи од трансакциската сметка, како и за трансакциите направени со картичка
 • За користење на апликацијата со сите кориснички привилегии: плаќања, креирање шаблони за инстант плаќања, менаџирање на дневниот лимит на платежните картички, како и пристап до многу други поволности, потребно е да посетите некоја од експозитурите на Банката лично и да аплицирате за оваа услуга.

Преземете и активирајте ја апликацијата преку следните линкови:

Трошоци и надоместоци

Активација, месечно одржување и реализација на налози преку мобилно банкарство

Надоместоци

Еднократен надомест за активираање на мобилно банкарство

150 МКД

Месечен надоместок за користење на услугата мобилно банкарство

75 МКД

Безготовински плаќања преку интерен клиринг

7 МКД

Безготовински плаќања преку КИБС

15 МКД

Безготовински плаќања преку МИПС

100 МКД

Безготовински плаќања за кредит, кредитна картичка и режиски трошоци

0 МКД

Документи и често поставувани прашања