Плаќање на рати без камата

Основни информации

Шпаркасе Банка АД Скопје во Договор со одредени продажни места/трговци нуди можност за купување на еднакви месечни рати БЕЗ КАМАТА за сите иматели на Mastercard и Visa кредитните картички издадени од Шпаркасе Банка.

  • Можност за плаќање до 48 еднакви рати
  • Можноста за плаќање на рати и бројот на ратите го одредува секое продажно место поединечно

Купување на рати без камата на продажни места

Број на рати

до 48 еднакви рати фиксни износи на плаќање

Трошоци

без камати и провизии на договорените продажни места

Продажни места

повеќе од 1.000 трговци за плаќање на рати без камата

Услугата е достапна со следниве платежни картички:

  • Mastercard Standard кредитна картичка
  • Visa Classic кредитна картичка
  • Mastercard Gold кредитна картичка
  • Visa Gold кредитна картичка
  • Mastercard Platinum кредитна картичка

*Кредитните картички задолжително треба да се издадени од Шпаркасе Банка АД Скопје.

Листа на продажни места за купување на рати без камата

Аплицирајте за кредитна картичка online

Доколку сте во редовен работен однос и сакате да поседувате кредитна картичка од Шпаркасе Банка Македонија - кликнете на линкот подолу и аплицирајте!

 

Аплицирајте за платежна сметка онлајн

 

Одберете платежна сметка согласно вашите потреби.

 

Договорете состанок со референт во експозитура

 

Сами предложете термин и експозитура кои најмногу ви одговараат. 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Доколку ви се потребни дополнителни податоци во врска со производите и услугите на Банката.