Траен налог

Оставете банката да мисли на вашите обврски.

Што претставува траен налог?

Трајниот налог ви овозможува да ја овластите банката автоматски да ги подмирува сите трошоци во ваше име и за ваша сметка, кон компании со кои банката има склучено договор за трајни налози. Дополнително, постои можност за пренос на средства кон кредит или кредитна картичка, како и кон одредено физичко или правно лице кому сакате редовно да му префрлувате одреден износ на средства.

Што можете да плаќате со траен налог?

  • Месечните трошоци кон ЕВН Македонија, БЕГ (Топлинска енергија), Македонски Телеком, ЈП Водовод и Канализација и Роби Телекабел
  • Плаќање минимален износ за кредит и кредитна картичка
  • Префрлување средства кон физички и правни лица

За да склучите договор за траен налог, потребна ви е денарска сметка.

Отворете сметка во најблиската експозитура.

Аплицирајте за платежна сметка онлајн

 

Одберете платежна сметка согласно вашите потреби.

 

Договорете состанок со референт во експозитура

 

Сами предложете термин и експозитура кои најмногу ви одговараат. 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Доколку ви се потребни дополнителни податоци во врска со производите и услугите на Банката.