Visa Classic Debit

Без провизија на банкоматите на Групацијата.

Со Visa Classic Debit дебитната картичка средствата ви се достапни 24 часа на ден без разлика каде сте во моментот. Дополнително, користењето на оваа картичка е многу поедноставно од чекањето ред и подигнување готовина од благајна, а контролата на вашите месечни трошења ја остварувате преку електронско банкарство.

Повлекување готовина во Македонија и секаде каде што е застапена Групацијата

  • повлекување готовина без провизија на банкоматите на банките членки на Ерсте и Штаермеркише Шпаркасе Групацијата во следните земји: Erste Bank and Sparkassen (Австрија), Ceska Sporitelna (Чешка), Slovenska Sporitelna (Словачка), Erste Bank Hungary incl. Postabank (Унгарија), Erste & Steiermarkische Bank dd (Хрватска), Erste Bank Serbia (Србија), Erste Bank AD Podgorica (Црна Гора),Banka Sparkasse dd (Словенија), Sparkasse Bank dd (Босна и Херцеговина), Banka Comerciala Romana (Романија).
  • повлекување средства со провизија насекаде низ светот на банкоматите со ознака VISA.

Како да аплицирам?

Дебитната платежна картичка VISA се издава единствено доколку имате платежна сметка во Банката, односно потребно е да сте постоен клиент на Банката. Отворањето платежна сметка е едноставно, може да го направите во најблиската експозитура на Банката преку склучување договор за платежна сметка.

Изработената платежна картичка и PIN можете да ги подигнете од експозитурата во која сте аплицирале во рок од 5-7 работни дена од моментот на аплицирање. При подигнувањето, неопходно е да ја активирате платежната картичка во експозитурата. По извршената активација, може да ја користите платежната картичка.

Доколку сте постоен клиент, имате можност да аплицирате за дебитна картичка преку онлајн-апликацијата.

Дознајте повеќе за платежни картички:

СМС известување

Добивајте СМС пораки за сите промени на Вашата трансакциска сметка и платежна картичка.

Аплицирајте за платежна сметка онлајн

 

Одберете платежна сметка согласно вашите потреби.

 

Договорете состанок со референт во експозитура

 

Сами предложете термин и експозитура кои најмногу ви одговараат. 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Доколку ви се потребни дополнителни податоци во врска со производите и услугите на Банката.