Visa Gold

Поголема вредност за вашите пари.

Добродојдовте во светот на златните поволности

Доколку сте личност која обожава да патува и да поддржува друштвени активности, тогаш Visa Gold е вашето златно решение. Visa Gold кредитната картичка ќе ви ги отвори вратите на многу места во земјата и во светот. Visa Gold кредитната картичка е прифатена речиси на секое продажно место во светот. Распространетата прифатеност на картичката ви нуди гаранција дека секојдневните трошоци можете едноставно да ги платите со оваа картичка.

Прифатеност во земјата, странство и на интернет

VISA картичките се прифатени на преку 40 милиони продажни места кои содржат ознака за прифаќање на VISA картички. Сите VISA картички се прифатени на интернет и тоа кај сите трговци кои содржат ознака за прифаќање на платежни картички од брендот – VISA.

Погледнете ги сите поволности за VISA картичките.

Каматна стапка за сите корисници на кредитни картички

Каматна стапка: 14,30% годишна променлива каматна стапка, (референтна каматна стапка за пресметка на казнена камата на НБРСМ + 8%).

Износ на револвинг лимит на кредитна картичка

Максималниот износ на револвинг лимит изнесува до 4 плати (лимитот се одредува согласно интерните процедури на Банката). Минималниот износ на месечна отплата изнесува 5% од искористениот лимит на кредитната картичка.

Дополнителни поволности за кредитни картички

Плаќање на рати без камата

Дознајте повеќе

Иновативни банкомати

Дознајте повеќе

Извод на e-mail

Дознајте повеќе

Надоместоци и услови

Трошок за аплицирање

200 МКД

Месечна членарина

245 МКД

*Без членарина за годишен промет на ПОС над 250.000 МКД.

Аплицирајте за Visa Gold кредитна картичка online!

Доколку оваа кредитна картичка ги задоволува вашите потреби не чекајте воопшто и веднаш искористете ја можноста да аплицирате online.

 

Документација за кредитни картички

Дознајте повеќе за платежни картички:

СМС известување

Добивајте СМС пораки за сите промени на Вашата трансакциска сметка и платежна картичка.