Visa Credit Installment

Картичка со која имате можност за плаќање на рати.

Идеална за шопинг во омилените продавници

Со VISA Installment кредитната картичка имате можност за плаќање на еднакви месечни рати БЕЗ КАМАТА за минимален износ на трансакција во висина над 2.000 МКД (две илјади денари) направени на ПОС терминали во земјата или во странство вклучувајќи ги и Интернет трансакциите. Бројот на рати се одредува автоматски согласно висината на износот на трансакцијата.

Прифатеност во земјата, во странство и на интернет

VISA картичките се прифатени на преку 40 милиони продажни места кои содржат ознака за прифаќање на VISA картички. Сите VISA картички се прифатени на интернет и тоа кај сите трговци кои содржат ознака за прифаќање на платежни картички од брендот – VISA.

Каматна стапка за сите корисници на кредитни картички

Каматна стапка: 14,30% годишна променлива каматна стапка, (референтна каматна стапка за пресметка на казнена камата на НБРСМ + 8%).

Износ на минимална рата на кредитна картичка

Mинимална рата од 5% на искористениот дел од кредитниот лимит за трансакциите под 2.000 мкд направени на ПОС терминалите (во земјата или во странство) и за секоја трансакција направена на АТМ без разлика на износот на трансакцијата.

Дополнителни поволности за кредитни картички

Плаќање на рати без камата

Дознајте повеќе

Иновативни банкомати

Дознајте повеќе

Извод на e-mail

Дознајте повеќе

Надоместоци и услови

Трошок за аплицирање

200 МКД

Годишна членарина за првата година

0 МКД