Рентни штедни влогови

Доколку имате желба да штедите за одреден прериод со еднократна уплата на одреден износ и месечна исплата на камата, одберете го рентното штедење како дел од депозитните производи што ги нуди Банката.

  • Месечна исплата на камата.
  • Можност за штедење во МКД, ЕУР и УСД.
  • Склучување договори за орочување депозити во експозитурите на „Шпаркасе Банка".

Основни карактеристики

Каматна стапка

фиксна на 3, 6, 12, 24 и 36 месеци

Рок на орочување

од 3 до 36 месеци со месечна исплата на камата

Минимален влог

3 000 МКД еднократна уплата

Листа на каматни стапки за орочени депозити.

Пресметајте го приносот од депозитот

Сакате да отворите сметка онлајн?

 

Одберете платежна сметка според вашите потреби.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок.

 

 

Штедење по видување

Располагајте со Вашата заштеда во секое време.

Редовни штедни влогови

Можност за штедење во МКД, ЕУР и УСД.

Детско штедење - Медо Штедо

За сите желби вреди со Медо Штедо да се штеди!