img_002
  • 2021 25 Јануари
    Соопштенија Експозитура на Шпаркасе Банка Македонија на нова локација во Битола

Шпаркасе Банка Македонија во Битола од денес 25.01.2021г. (понеделник) на новата локација на ул. 1 Мај бр. 1.

Отворањето на експозитурата во Битола е уште една потврда за грижата на Шпаркасе Банка Македонија за поголема достапност до своите клиенти. Отворањето нови и модерни експозитури кои ги задоволуваат највисоките стандарди во поглед на простор, функционалност, отворена комуникација и ефикасно опслужување на клиентите, значат поголем број директни контакти и зголемена можност за користење на атрактивните банкарски производи и услуги.