STSP_2
  • 2021 15 Април
    Соопштенија Годишен резултат на Штаермеркише Шпаркасе Групацијата со состојба на 31 декември 2020 година

Задоволителна деловна година со оглед на вонредните услови за работа!

Годишен резултат на Штаермеркише Шпаркасе Групацијата со состојба на 31 декември 2020 година

 

Од лево кон десно: Д-р Герхард Фабиш, Главен извршен директор, Д-р Георг Бухер, Член на Управниот одбор, М-р Валбурга Зајдл, Член на Управен одбор, Д-р Оливер Крепфл, Член на Управен одбор

► Солидeн оперативeн резултат од 205 милиони евра

► Резултат за периодот после оданочување од 80 милиони евра

► Многу добри стапки на раст:

     Раст на кредитите од 4,4%

     Раст на депозитите од 11,3%

     Раст на вкупниот Биланс на состојба од 7,8%

► Одлична капитална основа – стапка на адекватност на капиталот од 21,3%

► Спојување на Bankhaus Krentschker: проширување на банкарството за физички лица

Минатата година бараше многу од сите нас. Сите моравме да покажеме истрајност, подготвеност за промена, генијалност и храброст. Главно помагавме во области каде луѓето беа особено погодени од кризата, и во многу случаи бевме во можност да им понудиме на нашите клиенти прилагодени решенија: регионално, во нашите локални експозитури и центри за поддршка, како и преку нашите дигитални платформи. И покрај предизвикувачките услови за работа, Штаермеркише Шпаркасе постигна охрабрувачки стапки на раст. Да се биде во можност да се забележи раст на депозитите, кредитите и на вкупниот биланс на состојба во вакви времиња е голема победа за Штаермеркише Шпаркасе и сите нејзини вработени. Кај трансакциите со хартии од вредност, дефинираните цели беа дури и надминати. Проектите за спојување со Охридска банка во Северна Македонија и Банкхаус Крентшкер ни отвораат нови можности што сакаме да ги искористиме и ќе ги искористиме. Подготвени сме да го продолжиме патот на раст во 2021 година, па дури и да го надминеме.“, вели Герхард Фабиш, главен извршен директор и претседател на управниот одбор на Штаермеркише Шпаркасе.

Повеќе детали за Годишниот резултат со состојба 31 декември 2020 година погледнете во целосното Соопштение за јавност и презентацијата за компанијата.