Izvestuvanje_klienti_02
  • 2021 15 Јули
    Известувања Провизија за користење на Електронско банкарство за целосен пристап за физички лица

Почитувани клиенти,

 

Ве известуваме дека по денот на присоединување на Охридска банка АД Скопје кон Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, Банката ќе прави прилагодувања во Одлуката за тарифи и надоместоци за услуги кои ги врши банката поврзани со услугите за електронско банкарство за физички лица кои ќе бидат во важност од јули 2021 година. При тоа, месечна провизија за електронско банкарсво со целосен пристап (со можност за плаќање) ќе изнесува 35 денари, додека месечна провизија за електронско банкарство за инфо пристап останува Без надомест.

 

Срдечен поздрав,

Шпаркасе Банка МАкедонија АД Скопје