Izvestuvanje_klienti_02
  • 2021 23 Септември
    Соопштенија Известување за "phishing" напади

Почитувани,

Во текот на денешниот ден се забележани „phishing“ напади од страна на непознато лице кое го фалсификува идентитетот на Охридска Банка АД Скопје, и кое го користи логото на банката, обидувајќи се да извлече податоци преку праќање на мејлови.

Имено, забележано е дека одредени физички и правни лица добиваат пораки од мејл адресата: ohridska.banka@ohridskabanka.com.mk која е непостоечка. Како контакт адреса е наведена fxdoznaki@ob.com.mk. Предмет на мејл пораката е: Notification for remittance abroad – SWIFT, односно Известување за извршена дознака во странство – SWIFT.

Ве информираме дека во текот на месец јули 2021 г. со упис на статусната промена – присоединување и официјално заврши процесот на присоединување на Охридска банка АД Скопје кон Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, со што Охридска банка АД Скопје и официјално престана да постои како правен субјект.

Шпаркасе Банка АД Скопје се оградува од овие пораки и апелира до сите оние кои ќе добијат електронска порака ДА НЕ ГИ ОТВАРААТ ПОРАКИТЕ ПРИСТИГНАТИ ОД МЕЈЛ АДРЕСАТА ohridska.banka@ohridskabanka.com.mk, со цел да се заштитат од злоупотреба на податоците и да контактираат соодветно контакт лице од банката за да ја верификуваат пораката.

Доколку во меѓувреме мејлот е отворен, Ве молиме побарајте помош од ИТ професионалец.

Сите нотификации испратени од Шпаркасе Банка АД Скопје преку електронска пошта се потпишани со дигитален сертификат. Информативниот систем на Банката е сигурен и во ниеден момент не е загрозен.

Во меѓувреме, Банката ги презема сите потребни легални активности за справување со овој напад на информациите.

Со почит,

Шпаркасе Банка Македонија