Izvestuvanje_klienti_02
  • 2021 8 Октомври
    Известувања Известување за промена на името и седиштето на Банката

Врз основа на Решението на Гувернерот на Република Северна Македонија со број 15-26135/5 од 01 октомври 2021 година со кое се издава претходна согласност за промена на името и седиштето на Банката и претходна согласност за измена на Статутот на Банката, а по извршениот упис во Централниот Регистар на Република Северна Македонија на ден 07 октомври 2021 година, ги информираме нашите клиенти, соработници и добавувачи дека:

 

Новото име на Банката гласи: ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје.

Новото седиште на Банката е на ул. „Орце Николов“ бр. 54, Скопје.

Со почит,

Шпаркасе Банка АД Скопје