Izvestuvanje_klienti_02
  • 2021 24 Декември
    Известувања Известување за ажурирање на висината на стандардните дневни и вкупни лимити за АТМ и ПОС за картички

Почитувани,

 

Ве известуваме дека Шпаркасе банка АД Скопје изврши унифицирање на висината на стандардните дневни и вкупни лимити за банкомати (АТМ), лимити за ПОС како и Интернет лимити кај платежните картички издадени од Шпаркасе Банка и Охридска Банка пред интеграцијата на двете банки.

Моменталните стандардни лимити кај дебитните и кредитните картички на Шпаркасе банка АД Скопје се следни:

Дневни и вкупни лимити за Дебитни картички - Физички лица

Дневни и вкупни лимити за Кредитни картички - Физички лица

Доколку висината на барем еден тип на лимит е различна од стандардната висина за тој тип на лимит се смета дека клиентот лично побарал промена на лимитите на платежните картички или пак направил промена на лимитите преку дигиталните канали. За овие картички се задржуваат моментално доделените лимити.

Со почит,

Шпаркасе Банка АД Скопје