Izvestuvanje_klienti_02
  • 2022 2 Март
    Соопштенија Oстварени финансиски резултати на Ерсте Групацијата во 2021 година

Како дел од Ерсте Групацијата и Шпаркасе ја споделуваме објавата на Ерсте Групацијата за остварените финансиски резултати во 2021 година.

Резултатите се рефлексија на докажаниот бизнис модел, базиран на солиден раст во кредитната активност, комбинирана со рекордно високо ниво на приходи од провизии и добар менаџмент на трошоци.

Во истата објава, а во контекст на моменталната ситуација меѓу Русија и Украина, Ерсте Групацијата информира дека овие настани немаат директно влијание на Групацијата, со оглед на фактот што не е присутна во овие земји и изложеноста спрема нив е занемарлива..

Повеќе информации на следниот линк https://bit.ly/3M85fdh