img_2
  • 2022 29 Септември
    Известувања Нов дизајн и функционалности на S-банка мобилната апликација

Новата верзија на S-банка со нов, модерен и интуитивен дизајн е веќе достапна за сите корисници на мобилно банкарство на Шпаркасе Банка. Истата е веќе достапна со автоматски update, односно не треба да се презема и активира дополнително.

Нови функционалности на S-банка мобилното банкарство:

  • Можност за експортирање во PDF на ПП30 и ПП50 налози
  • Можност за преглед и експортирање во PDF на издадени изводи на кредитните картички
  • Можност за преглед и експорт во PDF на промет на сметка
  • Опција screenshot кај Андроид (досега оваа опција беше достапна само за IOS)

Со почит,

Шпаркасе Банка